Home

B4 In de beperking ligt de kracht. Drie draailieren en een doedelzak, vier bourdoninstrumenten, soms aangevuld met een viool, spelen muziek uit de laatste vijf eeuwen. Gecomponeerde muziek, grotendeels niet voor deze instrumenten geschreven: werken van o.a. Giorgio Mainerio, Eric Satie, Evelyn Glennie, Tom Waits, Gilles Chabenat, Philippe Prieur en Willem Schot. De bewerkingen die de groep van deze muziek maakt leveren verrassend nieuwe klankbeelden op.

B4